BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 158/08 Burmistrza Pisza z dnia 05 grudnia 2008r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.
Na podstawie §8 ust. 1i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 / zarządzam co następuje:

§1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości:

1/ działki niezabudowanej położonej we wsi Kałęczyn, gmina Pisz, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 10/2 o powierzchni 3524m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13690,
2/ działki niezabudowanej położonej we wsi Kałęczyn, gmina Pisz, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 10/3 o powierzchni 3001m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13690.
3/ działki niezabudowanej położonej we wsi Kałęczyn, gmina Pisz, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 10/4 o powierzchni 3002m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13690.

w składzie :

a/Przewodniczący komisji - Żmijewska Ewa
b/Członek komisji - Wnęta Grażyna
c/Członek komisji - Ilewicz Marcin
d/Członek komisji - Waszkiewicz Hanna

§2.
Komisja przeprowadzi przetargi w dniu 11 grudnia 2008 r.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 05 grudnia 2008 r.

Data powstania: poniedziałek, 8 gru 2008 09:41
Data opublikowania: poniedziałek, 8 gru 2008 15:15
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1800 razy