BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 164/08 Burmistrza Pisza z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i bazy magazynowej obrony cywilnej.
Na podstawie art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.), § 4 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. Nr 96, poz. 850) oraz Zarządzenia nr 321 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 grudnia 2008 roku w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w województwie warmińsko-mazurskim w 2009 roku, zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Powołuję komisję inwentaryzacyjną do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu i bazy magazynowej obrony cywilnej w Urzędzie Miejskim w Piszu, w następującym składzie:

- Zbigniew Wdowiarski - przewodniczący
- Bartłomiej Sienkiewicz - członek
- Mateusz Cieśluk - członek

2. Powołanie komisji inwentaryzacyjnych do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu i bazy magazynowej obrony cywilnej w:

- Piskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Piszu
- Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej-Szpital Powiatowy w Piszu
- Fabryce „Sklejka-Pisz” S.A. w Piszu.

§ 2.

Inwentaryzację sprzętu i bazy magazynowej obrony cywilnej przeprowadzić według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku i zakończyć do dnia 15 lutego 2009 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 grudnia 2008 r.
Data powstania: wtorek, 23 gru 2008 08:47
Data opublikowania: wtorek, 23 gru 2008 09:01
Opublikował(a): Ryszard Buczel
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1817 razy