BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 167/08 Burmistrza Pisza z dnia 23 grudnia 2008 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na świąteczny wystrój posesji na terenie gminy Pisz.
Na podstawie art. 26, ust. 1 i 3 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:


§ 1. Ogłaszam „Konkurs na świąteczny wystrój posesji na terenie gminy Pisz”, zwany dalej „Konkursem”.

§ 2. 1. Zatwierdzam regulamin Konkursu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zatwierdzam wzór zgłoszenia do Konkursu stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 grudnia 2008 r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 23 gru 2008 14:01
Data opublikowania: wtorek, 23 gru 2008 15:30
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1772 razy