BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 162/08 Burmistrza Pisza z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzenie obsługi prawnej w zakresie spraw związanych z działalnością Gminy Pisz.
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzenie obsługi prawnej w zakresie spraw związanych z działalnością Gminy Pisz w składzie:

1. Wiesław Pupek – Przewodniczący Komisji Przetargowej
2. Krzysztof Ćwirko – Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej
3. Arkadiusz Jackowski – Sekretarz Komisji Przetargowej
4. Barbara Damięcka – Członek Komisji Przetargowej

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2008 r.
Data powstania: wtorek, 30 gru 2008 09:09
Data opublikowania: wtorek, 30 gru 2008 09:10
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1821 razy