BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 161/08 Burmistrza Pisza z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie określenia stawki czynszu regulowanego za najem lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Pisz.
Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31 poz. 266 z późn. zm.) w związku z § 5 pkt 1 i 2 Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pisz na lata 2008-2012 stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XXVI/292/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pisz na lata 2008 – 2012” (Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 170, poz. 2460) ustalam co następuje:

§ 1

1. Ustalam miesięczną stawkę bazową czynszu regulowanego na terenie Gminy Pisz w wysokości 2,01 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego od dnia 1 kwietnia 2009r.
2. Naliczając czynsz należy uwzględnić czynniki mające wpływ na podwyżkę lub obniżenie jego wysokości.

§ 2

Traci moc zarządzenie Nr 145/04 Burmistrza Pisza z dnia 22 października 2004r. w sprawie określenia stawki czynszu regulowanego za najem lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Pisz.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2008r.

Data powstania: wtorek, 30 gru 2008 09:15
Data opublikowania: wtorek, 30 gru 2008 09:16
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 2060 razy