BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 146/08 Burmistrza Pisza z dnia 17 listopada 2008 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży majątku ruchomego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:§ 1
Powołuje się komisję przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż mini-rampy do skateboardu będącej własnością Gminy Pisz w składzie:
1. Wiesław Pupek – przewodniczący komisji przetargowej
2. Bartłomiej Sienkiewicz – sekretarz komisji przetargowej
3. Marta Ramotowska – członek komisji przetargowej.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 listopada 2008 r.
Data powstania: wtorek, 30 gru 2008 10:36
Data opublikowania: wtorek, 30 gru 2008 10:38
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1974 razy