BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 02 maja 2013

Wiadomości

Obwieszczenie Z.6733.18.2013

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.6733.18.2013 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.6733.17.2013

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.6733.17.2013 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie projekt mpzp Wąglik

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie projekt mpzp Wąglik - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 maja 2013

Wiadomości

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.7.2013

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.6220.1.7.2013 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU Z.6220.1.7.2013

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU Z.6220.1.7.2013 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 maja 2013

Wiadomości

OBWIESZCZENIE Z.6733.13.2013

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.6733.13.2013 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 maja 2013

Wiadomości

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 maja 2013

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 maja 2013

Wiadomości

obiweszczenie o opiniach do projektu mpzp wsi Wąglik

Dodanie nowej wiadomości: obiweszczenie o opiniach do projektu mpzp wsi Wąglik - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 43/13 Burmistrza Pisza z dnia 9 maja 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 43/13 Burmistrza Pisza z dnia 9 maja 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

List otwarty Burmistrza Pisza do Mieszkańców Gminy Pisz

Dodanie nowej wiadomości: List otwarty Burmistrza Pisza do Mieszkańców Gminy Pisz - [Wszystkie zmiany]

Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Pisz w pytaniach i odpowiedziach

Dodanie nowej wiadomości: Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Pisz w pytaniach i odpowiedziach - [Wszystkie zmiany]

Instrukcja do selektywnej zbiórki odpadów

Dodanie nowej wiadomości: INSTRUKCJA DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW - [Wszystkie zmiany]

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych

Dodanie nowej wiadomości: Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych - [Wszystkie zmiany]

Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta i Gminy Pisz

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta i Gminy Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXVII/348/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Pisz szkołom i przedszkolom publicznym i niepublicznym, osobom prowadzącym wychowanie przedszkolne w innych formach niepublicznych oraz szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonym przez organy inne niż minister i jednostka samorządu terytorialnego - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 maja 2013

Wiadomości

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA PODINSPEKTORA W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA PODINSPEKTORA W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.6.2013

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.6220.1.6.2013 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

SESJA

Dodanie nowej wiadomości: SESJA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 maja 2013

Wiadomości

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.7.2013

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.6220.1.7.2013 - [Wszystkie zmiany]

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

Dodanie nowej wiadomości: Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 maja 2013

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 41/13 Burmistrza Pisza z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 41/13 Burmistrza Pisza z dnia 30 kwietnia 2013r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 41/13 Burmistrza Pisza z dnia 30 kwietnia 2013r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 41/13 Burmistrza Pisza z dnia 30 kwietnia 2013r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 maja 2013

Wiadomości

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

Dodanie nowej wiadomości: Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.6733.20.2013 o wszczęciu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.6733.20.2013 o wszczęciu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 maja 2013

Wiadomości

Wykaz osób, którym w 2012 r. w zakresie opłat i podatków udzielono ulg

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób, którym w 2012 r. w zakresie opłat i podatków udzielono ulg - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.6733.14.2013 o wydaniu decyzji

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.6733.14.2013 o wydaniu decyzji - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E Z.6721. 2. 2013, Z.6721. 3. 2013

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E Z.6721. 2. 2013, Z.6721. 3. 2013 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Informacja o terminie opłaty i numerze konta

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o terminie opłaty i numerze konta - [Wszystkie zmiany]

Wzór polecenia przelewu

Dodanie nowej wiadomości: Wzór polecenia przelewu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 maja 2013

Wiadomości

Pouczenie i objaśnienia do deklaracji

Dodanie nowej wiadomości: Pouczenie i objaśnienia do deklaracji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ulotka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ulotka - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 maja 2013

Wiadomości

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.9.2013

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.6220.1.9.2013 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.9.2013

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.6220.1.9.2013 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU Z.6220.1.8.2013

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU Z.6220.1.8.2013 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 42/13 Burmistrza Pisza z dnia 07 maja 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 42/13 Burmistrza Pisza z dnia 07 maja 2013r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 42/13 Burmistrza Pisza z dnia 07 maja 2013r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 42/13 Burmistrza Pisza z dnia 07 maja 2013r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 maja 2013

Wiadomości

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.10.2013

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.6220.1.10.2013 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.10.2013

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.6220.1.10.2013 - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E Z.6220.1.5.2013

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E Z.6220.1.5.2013 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.5.2013

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.6220.1.5.2013 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.8.2013

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.6220.1.8.2013 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 maja 2013

Wiadomości

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA APLIKANTÓW W STRAŻY MIEJSKIEJ W PISZU

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA APLIKANTÓW W STRAŻY MIEJSKIEJ W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 47/13 Burmistrza Pisza z dnia 21 maja 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 47/13 Burmistrza Pisza z dnia 21 maja 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Informacja nr 6/13 z działalności Burmistrza Pisza

Dodanie nowej wiadomości: Informacja nr 6/13 z działalności Burmistrza Pisza - [Wszystkie zmiany]

Informacja nr 5/13 z działalności Burmistrza Pisza

Dodanie nowej wiadomości: Informacja nr 5/13 z działalności Burmistrza Pisza - [Wszystkie zmiany]

Informacja nr 4/13 z działalności Burmistrza Pisza

Dodanie nowej wiadomości: Informacja nr 4/13 z działalności Burmistrza Pisza - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE Nr 48/13 Burmistrza Pisza z dnia 23 maja 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 48/13 Burmistrza Pisza z dnia 23 maja 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO TREŚCI SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO TREŚCI SIWZ - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 maja 2013

Wiadomości

Obwieszczenie Z.6733.6.2013 o wydaniu decyzji

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.6733.6.2013 o wydaniu decyzji - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.6733.1.2013 o wydaniu decyzji

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.6733.1.2013 o wydaniu decyzji - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.3.2012

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.6220.1.3.2012 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU Z.6220.1.3.2012

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU Z.6220.1.3.2012 - [Wszystkie zmiany]

Wzory wypełnionych deklaracji

Dodanie nowej wiadomości: Wzory wypełnionych deklaracji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 maja 2013

Wiadomości

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 maja 2013

Wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 49/13 Burmistrza Pisza z dnia 28 maja 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 49/13 Burmistrza Pisza z dnia 28 maja 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.6733.19.2013

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.6733.19.2013 - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 maja 2013

Wiadomości

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian