BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 01 grudnia 2006

Wiadomości

O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro

Dodanie nowej wiadomości: O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Władze Gminy Pisz

Zmiana na stanowisku Burmistrza Pisza - [Wszystkie zmiany]

Burmistrz Pisza

Zmiana na stanowisku Burmistrza Pisza - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie o treść SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: Zpytanie o treśc SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 grudnia 2006

Wiadomości

Odpowiedź na zapytanie nr 2 + zmiana treści siwz

Dodanie nowej wiadomości: Odpowiedź na zapytanie nr 2 + zmiana treści siwz - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie ZPN -7331/II/26/06

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie ZPN -7331/II/26/06 - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 grudnia 2006

Wiadomości

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie ZPN -7331/II/19/06

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie ZPN -7331/II/19/06 - [Wszystkie zmiany]

Sesja

Dodanie nowej wiadomości: Sesja - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie ZPN-7331/II/16/06

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie ZPN-7331/II/16/06 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie ZPN - 7331/II/22/06

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie ZPN - 7331/II/22/06 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 grudnia 2006

Wiadomości

Obwieszczenie ZPN -7331/II/20/06

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie ZPN -7331/II/20/06 - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E ZPN- 7331/III/15/06

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E ZPN- 7331/III/15/06 - [Wszystkie zmiany]

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: ZMIANA TREŚCI SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Odpowiedź na zapytanie nr 3 i 4 wraz ze zmianą treści siwz

Dodanie nowej wiadomości: Odpowiedź na zapytanie nr 3 i 4 wraz ze zmianą treści siwz - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie o treść SIWZ

przedłużenie terminu wyświetlania na stronie - [Wszystkie zmiany]

ZMIANA TREŚCI SIWZ

przedłużono termin wyświetlania na stronie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko zastępcy Kierownika USC

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na stanowisko zastępcy Kierownika USC - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 07 grudnia 2006

Wiadomości

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

4 ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: 4 ZMIANA TREŚCI SIWZ - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 grudnia 2006

Wiadomości

Obwieszczenie ZPN-7331/II/27/06

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie ZPN-7331/II/27/06 - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o naborze na Zastępcę Naczelnika Wydziału Finansowego

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o naborze na Zastępcę Naczelnika Wydziału Finansowego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 grudnia 2006

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 grudnia 2006

Wiadomości

Urząd Miejski w Piszu

Zmiana na stanowisku Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Kultury i Zdrowia - od dnia 13.12.2006 r. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro

Dodanie nowej wiadomości: O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 143/06 Burmistrza Pisza z dnia 13 grudnia 2006r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 143/06 Burmistrza Pisza z dnia 13 grudnia 2006r. - [Wszystkie zmiany]

O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro

Dodanie nowej wiadomości: O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 grudnia 2006

Wiadomości

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 grudnia 2006

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr I/2/06 z dnia w sprawie: - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: U C H W A Ł A Nr III/11/06 z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie: w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do Spraw Skarg Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr I/2/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie: wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr I/2/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie: wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr I/2/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie: wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 grudnia 2006

Wiadomości

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 grudnia 2006

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 grudnia 2006

Wiadomości

Sesja

Dodanie nowej wiadomości: Sesja - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ RADNYCH

korekta formatowania tekstu - [Wszystkie zmiany]

Wykaz stałych Komisji Rady

wprowadzono skład osobowy komisji. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 grudnia 2006

Wiadomości

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Bankowa obsługa budżetu Gminy

Dodanie nowej wiadomości: Bankowa obsługa budżetu Gminy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 grudnia 2006

Wiadomości

Usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 grudnia 2006

Wiadomości

KONKURS

Dodanie nowej wiadomości: KONKURS - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 grudnia 2006

Wiadomości

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian