BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 01 września 2003

Wiadomości

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 02 września 2003

Wiadomości

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości do sprzedaży - ul. Rybacka 6

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości do sprzedaży - ul. Rybacka 6 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 września 2003

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu-wycena nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu-wycena nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

XIII-ta Sesja Rady Miejskiej w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: XIII-ta Sesja Rady Miejskiej w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu-wycena nieruchomości

wycofano wycenę działek przy Placu Daszyńskiego (415 i 418) oraz działki przy ul. Jagodnej (działka nr 1127/37) - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu-wycena nieruchomości

dopisano pozycję: 20 działek poożonych w rejonie ulic Spacerowej, Krótkiej i Krzywej, przeznaczonych na powiększenie przyległych działek budowlanych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Szkoła Podstawowa w Trzonkach - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Szkoła Podstawowa w Trzonkach - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor szkoły - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Szkoła Podstawowa w Trzonkach - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Szkoła Podstawowa w Trzonkach - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jednostki Prowadzone przez ZEOSiP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Zawarcie małżeństwa przed osobą duchowną

Edycja wiadomości Zawarcie małżeństwa przed osobą duchowną - [Wszystkie zmiany]

Zaświadczenie stwierdzające zdolność prawną określoną prawem polskim do zawarcia małżeństwa za granicą

Edycja wiadomości Zaświadczenie stwierdzające zdolność prawną określoną prawem polskim do zawarcia małżeństwa za granicą - [Wszystkie zmiany]

Rejestracja zgonu

Edycja wiadomości Rejestracja zgonu - [Wszystkie zmiany]

Wpisanie zagranicznych aktów do polskich ksiąg stanu cywilnego

Edycja wiadomości Wpisanie zagranicznych aktów do polskich ksiąg stanu cywilnego - [Wszystkie zmiany]

Przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki

Edycja wiadomości Przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki - [Wszystkie zmiany]

Rejestracja urodzin

Edycja wiadomości Rejestracja urodzin - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 04 września 2003

Wiadomości

Wycinka drzew

Dodanie nowej wiadomości: Wycinka drzew - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów

w druku dodano słowa "obwody pni" - [Wszystkie zmiany]

piątek, 05 września 2003

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Likwidacja Szkoły - [Wszystkie zmiany]

Informacja Nr 6/2003

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Nr 6/2003 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie prac geodezyjnych.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu na wykonanie prac geodezyjnych. - [Wszystkie zmiany]

Archiwum zakładowe Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Archiwum zakładowe Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Olga Lipińska w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Olga Lipińska w Piszu - [Wszystkie zmiany]

dodano oświadczenie majątkowe byłego sekretarza gminy - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

sobota, 06 września 2003

Wiadomości

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 07 września 2003

Wiadomości

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 08 września 2003

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Organizacja lekcji i przerw w SP 4 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Spis ewidencji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przedmiotowy System Oceniania z przyrody w SP 4 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w SP 4 w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwód Szkoły Podstawowej Nr 4 w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zestaw podręczników dla uczniów klas IV - VI w SP 4 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wychowawcy klas I - VI w SP 4 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Podstawowe informacje o szkole - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości .

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości . - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 09 września 2003

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor, wicedyrektorzy, sekretariat - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Statut - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Jak załatwić sprawę? - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Gimnazjum nr 2 w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Gimnazjum nr 2 w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 września 2003

Wiadomości

Wycinka drzew

Dodanie nowej wiadomości: Wycinka drzew - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu - lokale przy ul. Rybackiej 6

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - lokale przy ul. Rybackiej 6 - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie egzekucyjne - [Wszystkie zmiany]

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dodanie nowej wiadomości: ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 11 września 2003

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Zarząd - [Wszystkie zmiany]

zmiana Zarządu - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Gimnazjum nr 2 w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Gimnazjum nr 2 w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogólna charakterystyka szkoły: - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwód Gimnazjum nr 2 w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Obwód Gimnazjum nr 2 w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Gimnazjum nr 2 w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Gimnazjum nr 2 w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Gimnazjum nr 2 w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Gimnazjum nr 2 w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Gimnazjum nr 2 w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Obwód Gimnazjum nr 2 w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrekcja Gimnazjum nr 2 w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 12 września 2003

Wiadomości

Wycinka drzew

Dodanie nowej wiadomości: Wycinka drzew - [Wszystkie zmiany]

Wycinka drzew

Dodanie nowej wiadomości: Wycinka drzew - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kadra, wychowawcy klas, rok szkolny 2003/2004 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Gimnazjum nr 2 w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Gimnazjum nr 2 w Piszu -adres, NIP, regon, e-mail, strona www - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Gimnazjum nr 2 w Piszu - adres, telefon, NIP, regon, e-mail, strona www - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Gimnazjum nr 2 w Piszu - adres, telefon, NIP, regon, e-mail, strona www - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Gimnazjum nr 2 w Piszu - adres, telefon, NIP, regon, e-mail, strona www - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Koła zainteresowań - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Gimnazjum nr 1 w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrekcja Gimnazjum nr 1 w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Gimnazjum nr 1 w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Dyrekcja Gimnazjum nr 2 w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym

przesunięto terminy : składania,otwarcia ofert oraz realizacji zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 15 września 2003

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu - wycena działek

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - wycena działek - [Wszystkie zmiany]

Spotkanie Burmistrza z mieszkańcami

Dodanie nowej wiadomości: Spotkanie Burmistrza z mieszkańcami - [Wszystkie zmiany]

Informacja Nr 7/2003

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Nr 7/2003 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 16 września 2003

Wiadomości

poprawiono literówkę - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrekcja Gimnazjum nr 2 w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Informacja

Dodanie nowej wiadomości: Informacja - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Gimnazjum nr 2 w Piszu -adres, NIP, regon, e-mail, strona www - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ RADNYCH

Z wykazu radnych skreślono radnego Mariusza Trupacza, którego mandat wygasł na skutek zrzeczenia się. Z dniem 11.09.2003r. podjęto uchwałę o wstąpieniu w mandat radnego p. Wiesława Nikiel. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz stałych Komisji Rady

Nazwisko Mariusz Trupacz w związku z wygaśnięciem mandatu wykreślono ze składu komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego i Komisji Oświaty,Kultury, Ochrony Zdrowia, Sportu i Turystyki W jego miejsce wpisano nazwisko Wiesław Nikiel. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Budżet szkoły - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 17 września 2003

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Działalność organizacyjna, edukacyjna i kulturalna w roku szkolnym 2003/2004 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 września 2003

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych w Jaśkowie.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych w Jaśkowie. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 19 września 2003

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: ZAKRES ŚWIADCZONEJ POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEZBĘDNE DOKUMENTY W SPRAWIE OTRZYMANIA POMOCY - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Biura Rady Miejskiej Jadwiga Szyszkowska - [Wszystkie zmiany]

W Biurze Rady Miejskiej prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

Dodanie nowej wiadomości: W Biurze Rady Miejskiej prowadzone są następujące rejestry i ewidencje: - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Gimnazjum nr 2 w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Wycinka drzew

Dodanie nowej wiadomości: Wycinka drzew - [Wszystkie zmiany]

Wycinka drzew

Dodanie nowej wiadomości: Wycinka drzew - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 22 września 2003

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Przedmiotowy System Oceniania z historii w SP 4 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przedmiotowy System Oceniania z techniki w SP 4 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Szkolny zestaw programów nauczania w SP4 - [Wszystkie zmiany]

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

Dodanie nowej wiadomości: UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Rejestry i ewidencje - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 września 2003

Wiadomości

Unieważnienie przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Unieważnienie przetargu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 24 września 2003

Wiadomości

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ w P I S Z U

Dodanie nowej wiadomości: PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ w P I S Z U - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o unieważnieniu przetargu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu na wycenę

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu na wycenę - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu na podział działek

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu na podział działek - [Wszystkie zmiany]

Wycinka drzew

Dodanie nowej wiadomości: Wycinka drzew - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

dodano informacje o spotkaniu autorskim z Martą Fox. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 25 września 2003

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 26 września 2003

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin Organizacyjny - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w SP 4 w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przedmiotowy System Oceniania nauczania zintegrowanego w SP 4 w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kampania - Kobieta Bezpieczna - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Szkolenia - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Spektakle profilaktyczne - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Programy profilaktyczne - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obiady - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Program działalności w roku szkolnym 2003/2004 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 28 września 2003

Wiadomości

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 29 września 2003

Wiadomości

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 września 2003

Wiadomości

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Rejestry - [Wszystkie zmiany]

Wycinka drzew

Dodanie nowej wiadomości: Wycinka drzew - [Wszystkie zmiany]

Wycinka drzew

Dodanie nowej wiadomości: Wycinka drzew - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian