BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 01 lipca 2003

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Zakres działania Wydz. Geodezji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Naczelnik Wydziału Geodezji - [Wszystkie zmiany]

dodano numery telefonów - [Wszystkie zmiany]

Naczelnik Wydziału - Vacat

Dodanie nowej wiadomości: Naczelnikiem Wydziału jest Sekretarz Gminy i Miasta Tomasz Olszewski - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Muzeum Ziemi Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Statut - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Schemat organizacyjny ZEOSP - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XV/155/96 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 8 listopada 1996 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Statut ZEOSP - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Rejestracja urodzin

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Wydawanie dowodów osobistych

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Wydawanie dowodów osobistych

zmieniono układ artykułu. - [Wszystkie zmiany]

środa, 02 lipca 2003

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: W Ośrodku otrzymasz pomoc w zakresie: - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zakres działania Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Urszula Zduńczyk - Kierownik Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Statut ZEOSP - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Schemat organizacyjny ZEOSP - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kapitał Spółki - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Organ uprawniony do reprezentacji Spółki - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zarząd Spółki - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wnioski o przyłączenie do sieci cieplnej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Położenie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: POCZĄTKI PEC-u - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: PEC Sp. z o.o. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Rejestry - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Spółka zobowiązana jest: - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przedmiot działania Spółki - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Statut, Ewidencja, Archiwa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Struktura własności Spółki - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Reprezentują Spółkę - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacje, konta, adresy - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zarząd Spółki - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: SP Wiartel - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: mgr Irena Boćwińska - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości SP Wiartel - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości SP Wiartel - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Podatek leśny

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Podatek leśny

1. W treści wymagane dokumenty : rozszerzono podmioty składające deklaracje DL-1. 2. W treści inne wskazówki : opisano jak obliczyć podatek. 3. W treści podstawa prawna: dodano uchwałę nr III/20/2002 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 grudnia 2002 r. oraz Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2002r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna. 4. W treści : opisano kto jest podatnikiem podatku leśnego i jaki jest termin powiadowmienia przez podatnika o zaistniałej zmianie. - [Wszystkie zmiany]

Podatek leśny

W słowie kluczowym dodano słowo: podatki - [Wszystkie zmiany]

Podatek rolny

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Podatek od nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Opłata od posiadania psów

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 03 lipca 2003

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Statut Szkoły Podstawowej w Trzonkach - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Statut ZEOSP - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Anna Błaszczyk - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Statut - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Adres - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Godziny otwarcia dla czytelników wrzesień - czerwiec - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Godziny otwarcia dla czytelników lipiec-sierpień - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Godziny pracy pracowników gospodarczych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Godziny pracy poszczególnych komórek wtorek-piątek - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor szkoły - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Szkoła Podstawowa w Liskach - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Statut Szkoły Podstawowej w Liskach - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Statut Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości SP Wiartel - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Podatek leśny

Dodano nr telefonu (0-87) 423-58-16 , termin do zalatwienia sprawy ( 30 dni) i poprawiono błędy. - [Wszystkie zmiany]

Podatek rolny

Dodano nr telefonu (0-87) 423-58-16 i termin załatwienia sprawy - 30 dni. - [Wszystkie zmiany]

Podatek od nieruchomości

1.Dodano Nr tel. (0-87) 423-58-16 2. Dodano Uchwałę nr III/15/02 jako załącznik 3. Dopisano w treści inne wskazówki - przedmiot opodatkowania 5. Dopisano termin załatwienia wniosku - 30 dni - [Wszystkie zmiany]

Podatek od środków transportowych

1.Dodano : - Uchwałę nr III/16/02 - Uchwałę nr V/40/03 - druk deklaracji DT-1 - [Wszystkie zmiany]

Opłata miejscowa

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Opłata targowa

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Umorzenie podatku

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Opłata targowa

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Ulga z tytułu nabycia gruntów

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Ulga inwestycyjna

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Ulga żołnierska

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Wpis do rejestru wyborców

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Decyzja o wymeldowaniu

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Zaświadczenia

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Podatek leśny

Wskazano możliwość dokonywania opłat, tj. kasę i nr konta. - [Wszystkie zmiany]

Podatek rolny

Wskazano możliwość dokonywania opłat, tj. kasę i konto Urzędu. - [Wszystkie zmiany]

Podatek od nieruchomości

Wskazano możliwość dokonywania wpłat, tj. kase i konto Urzędu. - [Wszystkie zmiany]

Podatek od środków transportowych

Wskazano możliwość dokonywania opłat, tj. kase i konto Urzędu - [Wszystkie zmiany]

Opłata od posiadania psów

Wskazano możliwość dokonywania wpłat, tj. kasa i konto Urzędu. - [Wszystkie zmiany]

Rejestracja zgonu

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

piątek, 04 lipca 2003

Wiadomości

Burmistrza wybierają mieszkańcy gminy w wyborach bezpośrednich na 5-letnią kadencję

Dodanie nowej wiadomości: Burmistrza wybierają mieszkańcy gminy w wyborach bezpośrednich na 4-letnią kadencję - [Wszystkie zmiany]

Informacja nr 4/2003

Dodanie nowej wiadomości: Informacja nr 4/03z działalności Burmistrza Gminy i Miasta Piszw okresie od 16 maja do 30 czerwca 2003 r. - [Wszystkie zmiany]

WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2004 - 2007

Dodanie nowej wiadomości: WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2004 - 2007 - [Wszystkie zmiany]

Kolegium Sołtysów

Dodanie nowej wiadomości: Kolegium Sołtysów - [Wszystkie zmiany]

Sołtysi w Gminie Pisz

Dodanie nowej wiadomości: Sołtysi w Gminie Pisz - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wpis do ewidencji działalności gospodarczej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wydawanie dowodów osobistych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Naczelnikiem Wydziału jest Zbigniew Wdowiarski - [Wszystkie zmiany]

Burmistrza wybierają mieszkańcy gminy w wyborach bezpośrednich na 5-letnią kadencję

zbiór przepisów prawnych gromadzony zmieniono na zbiór przepisów gminnych prowadzony - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

sobota, 05 lipca 2003

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 06 lipca 2003

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Duda Maria - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy i Miasta Pisz - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe władz Gminy i Miasta Pisz - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sokoll Maria Danuta - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Olszewski Tomasz - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Klimek Aldona - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Duda Maria - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe osób zarządzających spółkami i kierowników jednostek organizacyjnych gminy - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia są zapisane w formacie PDF - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 07 lipca 2003

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: ZUK Sp. z o.o - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kapitał Spółki - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Szkoła Podstawowa w Rostkach - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Statut SP Rostki - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrekcja - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Szkoła Podstawowa w Rostkach - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Szkoła Podstawowa w Rostkach - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Dyrekcja - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Główny Księgowy - Krystyna Nyczka - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zakres zadań Pełnomocnika Burmistrza ds. Promocji, Rozwoju Miasta, Integracji Europejskiej, Mediów, Kultury, Sportu i Turystyki - [Wszystkie zmiany]

Ochrona przeciwpożarowa

Dodanie nowej wiadomości: Ochrona przeciwpożarowa - [Wszystkie zmiany]

Sprawy wojskowe

Dodanie nowej wiadomości: Sprawy wojskowe - [Wszystkie zmiany]

Obrona cywilna

Dodanie nowej wiadomości: Obrona cywilna - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 08 lipca 2003

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: WYKAZ RADNYCH - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Budżet ZEOSP w 2003 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Organ reprezentujący Spółkę - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 lipca 2003

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: DYREKTOR - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości DYREKTOR - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: STATUT - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

czwartek, 10 lipca 2003

Wiadomości

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

Przetarg

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: KIEROWNICTWO - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚRODEK KULTURY I REKREACJI W WIARTLU - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: MAJĄTEK - [Wszystkie zmiany]

Z A W I A D O M I E N I E

Dodanie nowej wiadomości: Z A W I A D O M I E N I E - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ RADNYCH

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ RADNYCH - [Wszystkie zmiany]

Wykaz stałych Komisji Rady

Dodanie nowej wiadomości: U C H W A Ł A Nr V/54/2003 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin Rady Miejskiej w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego

Dodanie nowej wiadomości: Wydział Architektury i Budownictwa - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 11 lipca 2003

Wiadomości

Wycinka drzew

Dodanie nowej wiadomości: Wycinka drzew - [Wszystkie zmiany]

Wycinka drzew

Dodanie nowej wiadomości: Wycinka drzew - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: LATO 2003 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: JESIEŃ - ZIMA 2003/2004 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości LATO 2003 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: STATUT - [Wszystkie zmiany]

zostły zmienione usawienia czcionki - [Wszystkie zmiany]

Zakres obowiązków

Dodanie nowej wiadomości: Zakres obowiązków - [Wszystkie zmiany]

Osoby funkcyjne

Dodanie nowej wiadomości: Osoby funkcyjne - [Wszystkie zmiany]

Naczelnikiem Wydziału jest Skarbnik Gminy Aldona Klimek

Dodanie nowej wiadomości: Naczelnikiem Wydziału jest Skarbnik Gminy i Miasta Pisz Aldona Klimek - [Wszystkie zmiany]

zmiana właściwości czcionki - [Wszystkie zmiany]

zmiana właściwości czcionki - [Wszystkie zmiany]

zmiana właściwości czcionki - [Wszystkie zmiany]

Wiartel jest piękną mazurska miejscowością, położoną między dwoma jeziorami: Jeziorem Wiartel i Jeziorem Nidzkim. Malowniczo usytuowany wśród lasów Puszczy Piskiej, raj dla wędkarzy i grzybiarzy, miejsce o wspaniałych warunkach do wypoczynku i rekreacji – zima i latem. W centrum wsi uroczo usytuowany budynek Ośrodka Kultury i Rekreacji.


Siedziba ośrodka:
12 – 214 Wiartel 6b
tel./fax. ( 0-87 ) 4240372
tel. kom 0502373726
dopisanie informacji - [Wszystkie zmiany]

Wiartel jest piękną mazurska miejscowością, położoną między dwoma jeziorami: Jeziorem Wiartel i Jeziorem Nidzkim. Malowniczo usytuowany wśród lasów Puszczy Piskiej, raj dla wędkarzy i grzybiarzy, miejsce o wspaniałych warunkach do wypoczynku i rekreacji – zima i latem. W centrum wsi uroczo usytuowany budynek Ośrodka Kultury i Rekreacji.


Siedziba ośrodka:
12 – 214 Wiartel 6b
tel./fax. ( 0-87 ) 4240372
tel. kom 0502373726

zmiana właściwości czcionki - [Wszystkie zmiany]

Wiartel jest piękną mazurska miejscowością, położoną między dwoma jeziorami: Jeziorem Wiartel i Jeziorem Nidzkim. Malowniczo usytuowany wśród lasów Puszczy Piskiej, raj dla wędkarzy i grzybiarzy, miejsce o wspaniałych warunkach do wypoczynku i rekreacji – zima i latem. W centrum wsi uroczo usytuowany budynek Ośrodka Kultury i Rekreacji.


Siedziba ośrodka:<
12 – 214 Wiartel 6b
tel./fax. ( 0-87 ) 4240372
tel. kom 0502373726
- [Wszystkie zmiany]

Wiartel jest piękną mazurska miejscowością, położoną między dwoma jeziorami: Jeziorem Wiartel i Jeziorem Nidzkim. Malowniczo usytuowany wśród lasów Puszczy Piskiej, raj dla wędkarzy i grzybiarzy, miejsce o wspaniałych warunkach do wypoczynku i rekreacji – zima i latem. W centrum wsi uroczo usytuowany budynek Ośrodka Kultury i Rekreacji.


Siedziba ośrodka:
12 – 214 Wiartel 6b
tel./fax. ( 0-87 ) 4240372
tel. kom 0502373726

- [Wszystkie zmiany]

formatowanie tekstu za pomoca jezyka HTML - [Wszystkie zmiany]

Wiartel jest piękną mazurska miejscowością, położoną między dwoma jeziorami: Jeziorem Wiartel i Jeziorem Nidzkim. Malowniczo usytuowany wśród lasów Puszczy Piskiej, raj dla wędkarzy i grzybiarzy, miejsce o wspaniałych warunkach do wypoczynku i rekreacji – zima i latem. W centrum wsi uroczo usytuowany budynek Ośrodka Kultury i Rekreacji.


Siedziba ośrodka:


Adres
12 – 214 Wiartel 6b
tel./fax. ( 0-87 ) 4240372
tel. kom 0502373726

- [Wszystkie zmiany]

zmiana własności czcionki - [Wszystkie zmiany]

STATUT zmieniono właściwości tekstu - [Wszystkie zmiany]

STATUT zmieniono własnosci tekstu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Meldowanie na pobyt stały i czasowy

W punkcie opłaty - wykreślono informację o opłacie skarbowej o wydawaniu zaświadczenia dla osób, które meldują sie na pobyt czasowy do dwóch miesięcy - [Wszystkie zmiany]

Działalność gospodarcza

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

sobota, 12 lipca 2003

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Aktualny Plan Finansowy na 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 13 lipca 2003

Wiadomości

OŚRODEK KULTURY I REKREACJI W WIARTLU

zmieniono własciwości tytułu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: PLANY I ZAMIERZENIA - [Wszystkie zmiany]
dodano - [Wszystkie zmiany]


zmieniono - [Wszystkie zmiany]
OŚRODEK KULTURY I REKREACJI W WIARTLU ZAPRASZA

DODANO - [Wszystkie zmiany]
OŚRODEK KULTURY I REKREACJI W WIARTLU ZAPRASZA
ZMIENIONO - [Wszystkie zmiany]
DODANO - [Wszystkie zmiany]


OŚRODEK KULTURY I REKREACJI W WIARTLU ZAPRASZAZMIENIONO - [Wszystkie zmiany]

!!! DODANO - [Wszystkie zmiany]

OŚRODEK KULTURY I REKREACJI W WIARTLU ZAPRASZA !!!DODANO - [Wszystkie zmiany]

zaznaczono Formatowanie HTML - [Wszystkie zmiany]

12 – 214 Wiartel 6b tel./fax. ( 0-87 ) 4240372 tel. kom 0502373726


zmieniono - [Wszystkie zmiany]

12 – 214 Wiartel 6b
tel./fax. ( 0-87 ) 4240372
tel. kom 0502373726

zmieniono - [Wszystkie zmiany]

KIEROWNICTWO
zmieniono - [Wszystkie zmiany]

OŚRODEK KULTURY I REKREACJI W WIARTLU ZAPRASZA !!!dodano - [Wszystkie zmiany]

zmieniono - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 14 lipca 2003

WiadomościOŚRODEK KULTURY I REKREACJI W WIARTLU ZAPRASZA !!!usunięto - [Wszystkie zmiany]OŚRODEK KULTURY I REKREACJI W WIARTLU ZAPRASZA !!!usunięto - [Wszystkie zmiany]

Jerzy Stanisławski – Kierownik Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wiartlu
Siedziba ośrodka:
12 – 214 Wiartel 6b
tel./fax. ( 0-87 ) 4240372
tel. kom 0502373726

zmieniono - [Wszystkie zmiany]

Jerzy Stanisławski – Kierownik Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wiartlu


Siedziba ośrodka:

12 – 214 Wiartel 6b
tel./fax. ( 0-87 ) 4240372
tel. kom 0502373726


zmieniono - [Wszystkie zmiany]

m usunieto - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: GALERIA - [Wszystkie zmiany]
Budynek Ośrodka położony jest nad jeziorem Wiartel.
Obok Ośrodka jest wypozyczalnia sprzętu wodnego - rowery wodne, łodzie, kajaki.
W budynku jest dobrze zaopatrzony sklep spożywczo-przemysłowy. Na przeciw przystanek PKS.
W odległości 100 m znajduje się Kościół Katolicki.
Odległość do budynku Urzędu Pocztowego - 50 m. dodano - [Wszystkie zmiany]Budynek Ośrodka położony jest nad jeziorem Wiartel.
Obok Ośrodka jest wypozyczalnia sprzętu wodnego - rowery wodne, łodzie, kajaki.
W budynku jest dobrze zaopatrzony sklep spożywczo-przemysłowy. Na przeciw przystanek PKS.
W odległości 100 m znajduje się Kościół Katolicki.
Odległość do budynku Urzędu Pocztowego - 50 m. dodano - [Wszystkie zmiany]

Uaktywniono formatowanie HTML - [Wszystkie zmiany]


Budynek Ośrodka położony jest nad jeziorem Wiartel.
Obok Ośrodka jest wypozyczalnia sprzętu wodnego - rowery wodne, łodzie, kajaki.
W budynku jest dobrze zaopatrzony sklep spożywczo-przemysłowy. Na przeciw przystanek PKS.
W odległości 100 m znajduje się Kościół Katolicki.
Odległość do budynku Urzędu Pocztowego - 50 m. zmieniono właściwości tekstu - [Wszystkie zmiany]

ZDJECIA OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W WIARTLU - [Wszystkie zmiany]

ZDJĘCIA OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W WIARTLU

dodano - [Wszystkie zmiany]
Sala widowiskowa Ośrodka w której odbywaja się spektakle teatralne, wystempy, imprezy okolicznościowe, zajecia z dziecmi i młodzierzą. dodano - [Wszystkie zmiany]

Świetlica Ośrodka jest wyposażona w : mini siłownię, stół bilardowy, stół do tenisa, TV, gry planszowe.
Świetlica jest udostępniana dla mieszkańców Wiartla jak również dla turystów w godzinach od 1500 do 2100 . dodano - [Wszystkie zmiany]

Sala widowiskowa Ośrodka w której odbywaja się spektakle teatralne, wystempy, imprezy okolicznościowe, zajęcia z dziecmi i młodzieżą.

Świetlica Ośrodka jest wyposażona w : mini siłownię, stół bilardowy, stół do tenisa, TV, gry planszowe.
Świetlica jest udostępniana dla mieszkańców Wiartla jak również dla turystów w godzinach od 1500 do 2100 . dodano - [Wszystkie zmiany]

Obok Ośrodka znajduje się wypożyczalnia sprzętu wodnego ( rowery wodne, łodzie, kajaki). dodano - [Wszystkie zmiany]ZDJĘCIA OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W WIARTLUBudynek Ośrodka położony jest nad jeziorem Wiartel.
Obok Ośrodka jest wypozyczalnia sprzętu wodnego - rowery wodne, łodzie, kajaki.
W budynku jest dobrze zaopatrzony sklep spożywczo-przemysłowy. Na przeciw przystanek PKS.
W odległości 100 m znajduje się Kościół Katolicki.
Odległość do budynku Urzędu Pocztowego - 50 m.

Sala widowiskowa Ośrodka w której odbywaja się spektakle teatralne, wystempy, imprezy okolicznościowe, zajęcia z dziecmi i młodzieżą.

Świetlica Ośrodka jest wyposażona w : mini siłownię, stół bilardowy, stół do tenisa, TV, gry planszowe.
Świetlica jest udostępniana dla mieszkańców Wiartla jak również dla turystów w godzinach od 1500 do 2100 .


Obok Ośrodka znajduje się wypożyczalnia sprzętu wodnego ( rowery wodne, łodzie, kajaki). dodano - [Wszystkie zmiany]


dodano - [Wszystkie zmiany]


dodano - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu na wycenę nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu na wycenę nieruchomości - [Wszystkie zmiany]ZDJĘCIA POLA NAMIOTOWEGO BEDACEGO WŁASNOŚCIA O.K.i R. dodano - [Wszystkie zmiany]

ZDJĘCIA POLA NAMIOTOWEGO BEDACEGO WŁASNOŚCIA O.K.i R. dodano - [Wszystkie zmiany]

ZDJĘCIA POLA NAMIOTOWEGO BEDACEGO WŁASNOŚCIA O.K.i R.

dodano - [Wszystkie zmiany]

Prowadzimy działalność kulturalna, rekreacyjną na terenie Gminy Pisz.
Ośrodek oferuje pobyt w pokojach gościnnych 1,2 i 3 osobowych oraz w sezonie letnim w domkach letniskowych i polu namiotowym.
Posiadamy boiska sportowe – piłki nożnej, koszykówki i siatkówki, wypożyczalnie sprzętu wodnego.
Organizujemy pobyt dla zorganizowanych grup turystycznych przez okres całego roku. dodano - [Wszystkie zmiany]

Wiartel dodano - [Wszystkie zmiany]

Wiartel dodano - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

wtorek, 15 lipca 2003

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY PISZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

środa, 16 lipca 2003

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik SPZ POZ - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Pokój nr 6 - 2 osobowy z własną łazienką.
W pokoju znajdują się: wersalka, tapczan, lodówka, lampka nocna, radio-budzik, stolik, 2 krzesła.
Pokój nr 7 - 1 osobowy z własną łazienką.
W pokoju znajdują się: wersalka, lodówka, lampka nocna, radio-budzik, stolik, 2 krzesła.


Pokój nr 9 - 3 osobowy bez własnej łazienki.
W pokoju znajdują się: wersalka, 2 tapczany, lampka nocna, radio-budzik, stolik, 4 krzesła, szafa.

- [Wszystkie zmiany]

poprawa literówek - [Wszystkie zmiany]

dodano treść wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Statut PDK - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Piski Dom Kultury - [Wszystkie zmiany]

Ośrodek dysponuje 10 pokojami gościnnymi o łącznej liczbie miejsc noclegowych 24.

dodano - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wojciech Straszyński - [Wszystkie zmiany]

uzupełniono informację dot. głośnego czytania lektur - [Wszystkie zmiany]

Powołanie na stanowisko dyrektora Piskiego Domu Kultury w Piszu z dnia 17.02.2003r. Wykształcenie wyższe - Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Warszawie, Wydział Lalkarski w Białymstoku, Kierunek Aktorski; tytuł naukowy - magister sztuki Kontakt: tel/fax; (0-87) 423 26 75 tel. kom. 506 195 824; 502 350 090 e-mail: dyrektorpdk@poczta.fm - [Wszystkie zmiany]

Powołanie na stanowisko dyrektora Piskiego Domu Kultury w Piszu z dnia 17.02.2003r. Wykształcenie wyższe - Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Warszawie, Wydział Lalkarski w Białymstoku, Kierunek Aktorski; tytuł naukowy - magister sztuki Kontakt: tel/fax; (0-87) 423 26 75 tel. kom. 506 195 824; 502 350 090 e-mail: dyrektorpdk@poczta.fm - [Wszystkie zmiany]

Powołanie na stanowisko dyrektora Piskiego Domu Kultury w Piszu z dnia 17.02.2003r. Wykształcenie wyższe - Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Warszawie, Wydział Lalkarski w Białymstoku, Kierunek Aktorski; tytuł naukowy - magister sztuki Kontakt: tel/fax; (0-87) 423 26 75 tel. kom. 506 195 824; 502 350 090 e-mail: dyrektorpdk@poczta.fm - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wojciech Straszyński - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Materiały audiowizualne - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wartość księgozbioru - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Księgi inwentarzowe - [Wszystkie zmiany]

Pole namiotowe jest oświetlone z możliwością podłączenia się do sieci 220V. Mamy wyposażone w wodę z wodociągu wiejskiego, sanitariaty, natryski.
Na powierzchni ok. 1 ha jest 250 m. łatwo dostępnej linii brzegowej, wydzielone kąpielisko oraz 3 pomosty.
Nad samą linią brzegową są trzy domki campingowe - pokoje 2 i 3 osobowe.
dodano - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Filia Biblioteczna w Jeżach - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Filia Biblioteczna w Hejdyku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

czwartek, 17 lipca 2003

Wiadomości

Podstawowe prawa obywatela w urzędzie

Dodanie nowej wiadomości: Podstawowe prawa obywatela w urzędzie - [Wszystkie zmiany]

Wybory Sołtysa

Dodanie nowej wiadomości: Wybory Sołtysa - [Wszystkie zmiany]

Sołtysi w Gminie Pisz

zmiana sołtysa wsi Kwik - [Wszystkie zmiany]

Władze Gminy Pisz

Dodanie nowej wiadomości: Władze gminy i miasta Pisz: - [Wszystkie zmiany]

Urząd Miejski w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Urząd Gminy i Miasta Pisz - [Wszystkie zmiany]

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Naczelnikiem Wydziału jest Skarbnik Gminy Aldona Klimek

Wykreślono nastepujące wiersze : 1. "kasa- pokój nr 51, tel. 087 423 58 16 w.114" 2. "Z-ca Naczelnika d/s podatkowych Joanna Sadłowska - pokój nr 48, tel. 0-87 423 58 16" 3. "Z-ca Naczelnika d/s budżetowych Janina Smaka - pokój nr 23, tel. 087 423 58 16 2.127" - [Wszystkie zmiany]

Ośrodek oferuje pobyt w pokojach gościnnych 1,2 i 3 osobowych oraz w sezonie letnim w domkach letniskowych i polu namiotowym.
Posiadamy boiska sportowe – piłki nożnej, koszykówki i siatkówki, wypożyczalnie sprzętu wodnego.
Organizujemy pobyt dla zorganizowanych grup turystycznych przez okres całego roku. usunięto - [Wszystkie zmiany]
dodano - [Wszystkie zmiany]

Pokój nr 6 - 2 osobowy z własną łazienką.
W pokoju znajdują się: wersalka, tapczan, lodówka, lampka nocna, radio-budzik, stolik, 2 krzesła.Pokój nr 7 - 1 osobowy z własną łazienką.
W pokoju znajdują się: wersalka, lodówka, lampka nocna, radio-budzik, stolik, 2 krzesła.
Pokój nr 9 - 3 osobowy bez własnej łazienki.
W pokoju znajdują się: wersalka, 2 tapczany, lampka nocna, radio-budzik, stolik, 4 krzesła, szafa.Ośrodek dysponuje 10 pokojami gościnnymi o łącznej liczbie miejsc noclegowych 24.

usunięto - [Wszystkie zmiany]

Nad samą linią brzegową są trzy domki campingowe - pokoje 2 i 3 osobowe. usunięto - [Wszystkie zmiany]

usunięto - [Wszystkie zmiany]
usunięto - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

piątek, 18 lipca 2003

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: PISZ ŚPIEWA - PISZ TAŃCZY - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Naczelnikiem Wydziału jest Dariusz Zacharzewski - [Wszystkie zmiany]

Naczelnik Wydziału - Vacat

Dodanie nowej wiadomości: Naczelnikiem Wydziału jest Dariusz Zacharzewski - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - [Wszystkie zmiany]

Burmistrz Pisza

Dodanie nowej wiadomości: Burmistrz Gminy i Miasta Pisz - [Wszystkie zmiany]

W Wydziale Organizacyjnym prowadzone są rejestry i ewidencje:

Dodanie nowej wiadomości: W Wydziale Organizacyjnym prowadzone są rejestry i ewidencje: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnikiem Wydziału jest Dariusz Zacharzewski - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr IV/30/98 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 grudnia 1998 roku

Dodano zapis : "Została uchylona Uchwałą Nr XXXIV/347/2001 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 grudnia 2001 roku." - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 21 lipca 2003

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu-ul.Warszawska

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu-ul.Warszawska - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 22 lipca 2003

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykonanie budżetu 01-06.2003r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Konto banowe - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zarząd - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrekcja - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dane Przedsiębiorstwa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Rejestry - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przedmniot działności Spółki - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zadania - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Statut - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Struktura właśności - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: FOLK - BLUES - BALLADA - PIOSENKA - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o wyniku postępowania - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

TELEFONY ALARMOWE

Dodanie nowej wiadomości: TELEFONY ALARMOWE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Poprawiono błąd ortograficzny w tytule - [Wszystkie zmiany]

środa, 23 lipca 2003

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 24 lipca 2003

Wiadomości

Dodano ZADANIA dyrektora - wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego MGBP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Rejestry - [Wszystkie zmiany]

Rejestry

Dopisano informację, iż sprawy związane z podniesieniem wartości weksla załatwiane są w pok.48, I piętro. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: STATUT - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

Zapraszamy do korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pisz

Dodanie nowej wiadomości: Zapraszamy do korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy i Miasta Pisz - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Kontakt

Dodanie nowej wiadomości: Kontakt - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 28 lipca 2003

Wiadomości

Informacja Nr 3/2003

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Nr 3/2003 - [Wszystkie zmiany]

Informacja Nr 5/2003

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Nr 5/2003 - [Wszystkie zmiany]

Informacja Nr 2/2003

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Nr 2/2003 - [Wszystkie zmiany]

Unieważnienie przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Unieważnienie przetargu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

O G Ł O S Z E N I E

Dodanie nowej wiadomości: O G Ł O S Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 29 lipca 2003

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Kierownika - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr VI/67/2003 z dnia 28 marca 2003r

zmieniono datę obowiązywania uchwały - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

środa, 30 lipca 2003

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Pracownicy Socjalni - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Aspiranci pracy socjalnej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Księgowość - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu . - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zarząd - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Przedmiot działalności Spółki - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 31 lipca 2003

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Aspiranci pracy socjalnej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ksiegowość - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Pracownicy Socjalni - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Księgowość - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian